ÇEVRE
Konuralp İnşaat A.Ş. en üst kalite sayesinde üretim faliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.
Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak ;

-Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak, kirlenmesini önlemek
-Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve tabi olunan kurallara riayet etmek,
-Tasarım faaliyetlerinin proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak gibi ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.
BİZİ TAKİP EDİN
KONURALP İNŞAAT
+90 312 447 80 84